Kenmerkt zich door een persoonlijke en doorgedreven aanpak.

U bent bij ons een naam, géén nummer of een dossier.

Brugeslaw is een dynamisch advocatenkantoor in Brugge dat voornamelijk actief is in het familierecht, strafrecht en verkeersrecht en handelsrecht. Indien u aan de voorwaarden voldoet behandelt het kantoor uw dossier ook pro deo in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

Het kantoor werd opgericht door Mter. Naima BOUSLAMA in 2008.

Met kennis van zaken en inlevingsvermogen houdt Mter. Bouslama rekening met uw wensen en verzuchtingen zonder daarbij voorbij te gaan aan een correcte inschatting van de feitelijke en juridische realiteit. 

Brugeslaw is een dynamisch advocatenkantoor