Erelonen en kosten

De prestaties die wij voor u verrichten worden aangerekend tegen een basisuurloon tussen 125,00 euro en 140,00 per uur (excl. 21 % BTW) en dit afhankelijk van de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de complexiteit, de hoogdringendheid en de omvang van de zaak. Een procentueel berekend tarief kan eventueel ook afgesproken worden.

Er wordt ook steeds nagezien of u in aanmerking komt voor prodeo bijstand in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

De behandeling van uw dossier, brengt onvermijdelijk kosten met zich mee.

 • eenmalige consultatie zonder opening dossier:
  € 50,00 (excl. 21 % BTW);
 • opening dossier:
  € 50,00 (excl. 21 % BTW);
 • briefwisseling:
  € 10,00 (excl. 21 % BTW) per brief /mail
 • dactylografie procedurestukken:
  € 10,00 per bladzijde
 • kopies – scans – inkomende fax & mail:
  € 0,40  (excl. 21 % BTW) per bladzijde;
 • kilometervergoeding :
  € 0,50 (excl. 21 % BTW) per kilometer;
 • financiële verrichtingen:
  1,00 € (excl. 21 % BTW) per verrichting;
 • gerechtskosten (afschriften, expedities, rolrechten):
  werkelijke kostprijs (vrij van BTW);
  andere kosten: kostprijs (excl. 21 % BTW)


Bij de start van een dossier wordt een eerste provisie gevraagd. Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindafrekening van erelonen en kosten opgesteld met gedetailleerde vermelding van alle prestaties. U kunt ten allen tijde een overzicht bekomen van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Prodeo bijstand

Teneinde de juridische bijstand aan de burger te garanderen werden door de overheid inkomstenbarema´s opgesteld, waaronder men rechthebbend is op gratis juridische bijstand (pro deo). De gezinssamenstelling alsook het gezinsinkomen is bepalend of een persoon deze tweedelijnsbijstand kan genieten. Indien u hiertoe, overeenkomstig de geldende criteria (terug te vinden op www.baliewestvlaanderen.be), in aanmerking komt, treedt het kantoor kosteloos op in het kader van de pro deo bijstand.